Kyrkjelydspreststillinga
 


Kyrkjelydspreststillinga
Kyrkjelydspreststillinga
Årsrappport for innsamling til kyrkjelydspreststillinga
I samband med årsmøtet i Tysnes sokn kom det fram spørsmål om ein kunne gje noko informasjon om arbeidet og innsamlinga til kyrkjelydspreststillinga.
Siste året har fellesrådet lønna kyrkjelydsprest i ca. 30% stilling. Sokneprest Jørgen Knudsen, som og innehar kyrkjelydspreststillinga har for tida ein tredelt stilling der 50% er sokneprest i Tysneskyrkjelydane. 30% lokalt lønna stilling som vert nytta i Tysnes og 20% stilling som prostiprest der tida vert nytta som konfirmantlærar og prest i Kvinnherad på nordsida av fjorden. Den ledige tida i denne stillinsgbiten er til disposisjon i Tysneskyrkjelydane.

Det vart i 2013 samla inn kr.64300,- og det var 27 faste gjevarar som gav dette beløpet. I tillegg kjem nokre kyrkjeofringar, tilsaman ca 10.000,-
Det vart i 2013 nytta kr.171400,- til å koste 30% stilling. Då er alle utgifter teke med.


29. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2013 Tysneskyrkjelydane Powered by Agrando