VIKTIG !! NY OPPDATERING FRÅ DEN NORSKE KYRKJA
 


VIKTIG !! NY OPPDATERING FRÅ DEN NORSKE KYRKJA

 

 

 
 

 

 

                OPPDATERING  FRÅ  DEN  NORSKE  KYRKJA

Den Norske Kyrkja har som samfunnet elles sett i verk viktige tiltak i forhold til den spesielle situasjonen vi no opplever. Bispemøtet og kyrkjerådet har difor bestemt at det kan ringast med kyrkjeklokkene kvar laurdag kl. 17.00 som eit teikn på kyrkja sitt nærvær, forbøn og håp i desse dagane me står i.

 

Fremdeles er alle aktivitetar i kyrkja  berørt.

  • Gudsteneste vert gjennomført med maksimalt 50 personar (inkl. medverkande) til stades.
  • Dåp  kan utførast med tilrettelegging og smittevern ivaretatt med 50 personar (inkl. medverkande) til stades.
  • Bryllaup/vigslar  kan gjennomførast med maksimalt 50 personar (inkl. medverkande) .
  • Konfirmasjonane blir  til hausten.
  • Gravferd vert gjennomført med gjeldande smittevern og maksimalt 50 personar( inkl. medvirkande)

  • Sjuke personar og dei som er i karantene kan ikkje  vere til stades.

 

  

  • Ei ny grense på inntil 50 deltakerar og med avstand på minst ein meter mellom desse som er i rommet, utanom dei som er i same husstand.

     

Dette er D.N.K. sin bransjestander.

Vi skjønar at det er leit å ikkje få vere til stede når nære og kjære skal  føljast til grava og INGEN skal føle at dei sviktar sin ven eller nabo ved at ein ikkje møter opp.

 Kvar og ein må vi tenkje på kva vi påfører oss sjølve

og andre av smittefare. Slik det er no må vi vise omtanke på andre måtar.

Kanskje med å ta ein telefon eller sende ei helsing på anna vis.14. august 2020 | Logg inn | Copyright 2013 Tysneskyrkjelydane Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort