VIKTIG INFORMASJON ANG. DÅP
 


VIKTIG INFORMASJON ANG. DÅP
VIKTIG INFORMASJON ANG. DÅP

                                                                                                                             Uggdal 21.04.2020


Til alle som har hatt kontakt med kyrkjekontoret med tanke på dåp.

Denne våren blei ikkje slik me hadde tenkt, fokuset for oss alle har vore å ta vare på helse medan andre ting har blitt satt på vent.

No ser det ut til at me må vente enda lengre også med det som skal skje i kyrkjene våre.

Som de kanskje har sett har me tatt i bruk nettverktøy for å invitere til gudstenestane under motto å vere saman sjølv om me er kvar for oss.

Me har ikkje ordinere gudstenestar , men inviterer til dåp ei eiga samling i kyrkja for dei nærmaste med dei restriksjonar coronatida krev.

For dåp er det no sett eit tak på maks 25 deltakerar i kyrkjerommet inklusiv organist, kyrkjetenar og prest. Med oppmoding om ikkje å skipe store selskap i heimane. Dette talet er sett slik av den Norske kyrkja i samråd med lokal smittevernledelse her på Tysnes.

Filming av det som skjer er heilt opp til den einskilde familien og kan vere god løysing for at dei som ikkje får vere med er med likevel.

Dette til orientering og invitasjon til å setje ein dag og tid for dåp om de ynskjer det.

Håpar de alle er ved god helse.

Mvh

Marit I. Espedalen

Sokneprest Marit Isaksen Espedalen                                                    

Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Telf. 41262844 / 95828337

Marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no2. mars 2021 | Logg inn | Copyright 2013 Tysneskyrkjelydane Powered by Agrando