OBS!! NY OPPDATERING COVID 19!!
 


OBS!! NY OPPDATERING COVID 19!!

OPPDATERING   FRÅ DEN NORSKE  KYRKJA

Når det no frå 15. juni blir opna for at 200 personar  kan samlast, vil dette gi nokre utfordringar for kyrkjene våre. Dette fordi det framleis skal vere 1 meter frå skulder til skulder for dei som ikkje er i same husstand.

Ingen av kyrkjene her på Tysnes vil kunne romme 200.

Derfor vil det fremdeles bli begrensingar på kor mange som kan vere med på gudsteneste,  og i kyrkjelege handlingar, som  dåp, vigsel og gravferd.

Av den grunn  må ein ta kontakt med kyrkjekontoret og høyre kor mange personar kyrkja rommar.

Vi vil lage eit «oversiktskart» over dei muligheitene kyrkja har,  og ein kan blir bedt om å teikne inn kor mange husstandar som skal delta.

Det skal fremdeles skrivast liste på kven som kjem til kyrkjene , desse listene vert makulert etter 10 dagar.

Smittevern tiltaka , handsprit, vasking osv. vert oppretthaldt som no.

Samtalar av ulik karakter finn stad  i kyrkjerommet der det er store rom.

Om ein ynskjer samtale tar ein kontakt med kyrkjekontoret og gjer avtale.

Tysnes kyrkjekontor

Marit I. Espedalen27. oktober 2020 | Logg inn | Copyright 2013 Tysneskyrkjelydane Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort