VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE i ONARHEIM KYRKJE
 


VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE i ONARHEIM KYRKJE
VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE  i ONARHEIM KYRKJE

VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE

 

21.02.2021. 1sif  Onarheim kyrkje : 

Kort Covid tilpassa Gudsteneste kl. 11.00 v/ Espedalen

Offer: Kirkens Nødhjelp

Kort Nattverdgudsteneste kl. 11.30

 

ALLE GUDSTENESTAR HUSK PÅMELDING TIL KYRKJEKONTORET:

481 23 170 / 481 23 310. Ein kan også melda seg på i kyrkjedøra før gudstenesta.2. mars 2021 | Logg inn | Copyright 2013 Tysneskyrkjelydane Powered by Agrando