Tysneskyrkjelydane > Menysider > Om oss
 


Tilsette

 

Om oss:

Kyrkjekontoret i Tysnes er eit felles kontor for Tysneskyrkjelydane som administrerar og forvaltar kyrkjelydsarbeidet og kyrkjene. Vi har ansvaret for dei kyrkjelege handlingane slik som dåp, trusopplæring, konfirmasjon, vigsel og gravferd.

Ved kyrkjekontoret arbeider:
 

Kyrkjeverje
som er dagleg leiar og har det øverste administrative ansvaret for den foretningsmessige drifta av kyrkja. Kyrkjeverje forvaltar gravplassene på vegne av kommunen. Vidare er det knytt ulike sekretærfunksjonar til denne stillinga, slik at det er kontorhjelp for kyrkjeleg fellesråd og for prestane.
 

Prestane
som gjer teneste i Tysneskyrkjelydane er knytt til kyrkjekontoret då dei har sin kontorarbeidsstad plassert her. Normalt vil dei vere å treffe her innanføre kontortida viss dei ikkje er opptekne i anna teneste. Ofte er dei ute av kontoret i andre oppdrag, i kyrkjene, på sjukeheim, heimebesøk, i møte med sokneråd, i konfirmantundervisning osb.
 

Kyrkjelydspedagogen
har og sin kontorarbeidsstad ved kyrkjekontoret. Herifrå vert trusopplæringsarbeidet «TOPP i Tysnes» administrert og planlagd.
 

Kyrkjemusikaren
har og ein liten arbeidstad ved kontoret, men mesteparten av denne si arbeidstid vert nytta ute på orgelkrakkane.
 

Kyrkjetenarane
er berre innom som snarast, men er tilsette ved kyrkjekontoret og gjer ei viktig teneste rundt om i kyrkjene


 

 


 

Marianne T Storetvedt

Kyrkjeverge

Telefon arbeid:   48 12 31 70

E-post: marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no

     

André Eide

Organist

 

Mobil:                 95882360

E-post:

andre.eide.piano@hotmail.com


 

Marit I Espedalen

Sokneprest

Telefon arbeid:   41 26 28 44
Mobil:                 95 82 83 37
E-post: marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no

   

Thorhill Leite

Kyrkjektenar Uggdal, Tysnes, Onarheim

Mobil:                 41 52 86 46


 

Heidi Hollekim

Trusopplærar

Telefon arbeid:  48 12 33 10

Mobil trusopplæring   91 30 33 04

E-post:Heidi.Hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

   Bilde

 

 

         Tilbake
25. januar 2021 | Logg inn | Copyright 2013 Tysneskyrkjelydane Powered by Agrando